روابط عمومی شهرداری منطقه ۳ تبریز، از روند پیشرفت ۴۰ درصدی کانال بتنی اسلام شهر در خروجی طالقانی واقع در حوزه استحفاظی منطقه ۳ خبرداد.

این  پروژه عمرانی، آبراه کانال بتنی اسلام شهر در خروجی طالقانی با ۴۰ درصد روند پیشرفت فیزیکی با هدف هدایت آبهای سطحی منطقه و نیز در جهت حفاظت از محیط زیست منطقه در حال اجراست.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :