رئیس کارگروه سرمایه‌گذاری، مشارکت های مردمی و کارآفرینی ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی آذربایجان‌شرقی بر لزوم تغییر نگرش مسئولان استانی در واگذاری پروژه‌های تملک دارایی های سرمایه تاکید کرد.

به گزارش تبریزمن، محمدصادق پورمهدی امشب در  نخستین جلسه کارگروه سرمایه‌گذاری، مشارکت مردمی و کارآفرینی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان بر لزوم مهارت آموزی همه شاغلان و دانشجویان استان با استفاده از پتانسیل‌های موجود در ساختار فنی و حرفه‌ای استان و سایر نهادهای مرتبط را یادآور شده و بر حمایت همه جانبه مسئولان ارشد استانی از کارآفرینان را تاکید کرد.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان‌شرقی علاوه بر تغییر نگرش مسئولین استانی در واگذاری پروژه‌های تملک دارایی های سرمایه استان و استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود، تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری توسط دستگاه‌های اجرایی را نیز یادآور شد.

رئیس کارگروه سرمایه گذاری، مشارکت مردمی و کارآفرینی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان دستگاه‌های اجرایی را ملزم کرد بسته‌های سرمایه‌گذاری و تشویقی را جهت ارائه به سرمایه گذاران تهیه و منتشر کنند.

پورمهدی با تاکید بر لزوم نگرش دستگاههای دولتی در رابطه با موضوع سرمایه گذاری خواستار تسهیل و تسریع فرایند سرمایه گذاری در استان و نهادینه کردن مشارکت بخش خصوصی در موضوع سرمایه‌گذاری شد.

در ادامه این جلسه عملکرد نهایی واگذاری دستگاه‌های اجرایی استان و موانع عمده واگذاری دستگاه‌ها بررسی و راهکار‌های لازم برای رفع موانع موجود توسط اعضا ارائه شد.

بر پایه این گزارش، دستگاه های عضو ملزم شدند آخرین اقدامات صورت گرفته در واگذاری‌ها را به روزرسانی کرده و در سامانه مربوطه بارگذاری کنند.

همچنین مقرر گردید دستگاه‌های عضو عملکرد خود را در رابطه با کارآفرینی تهیه و به دبیرخانه کارگروه ارائه کنند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :