رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربجان شرقی بر لزوم تولید گفتمان مشترک توسعه تاکید کرد و گفت: تنوع آراء و اندیشه درست است ولی در بیان مفاهیم باید فهم مشترک اجماعی بین نخبگان صورت بگیرد.

به گزارش تبریزمن، داود بهبودی روز سه شنبه در کارگاه آموزشی نقش روابط عمومی در توسعه اقتصادی اظهار کرد: ما برای نیل به توسعه و رفع چالش هایی که در مسیر آن قرار دارد باید شبکه اطلاعاتی خود را در حوزه روابط عمومی ها گسترش دهیم.

وی افزود: اگر سازمان مدیریت و برنامه ریزی متولی نهادی توسعه است و کشور ما چالش توسعه را پیش رو دارد و در چندین دهه به آن دست نیافته است، بخشی از این چالش ها را می توان از طریق افرادی که در اطلاع رسانی و روابط عمومی نقش ایفا می کنند برطرف کرد.

بهبودی خاطرنشان کرد: برنامه چهارم بعد از اجرای موفق برنامه سوم دچار چالش شد زیرا که در آن مقطع اعتقاد خود را به برنامه ریزی از دست دادیم و دولت به این اعتقاد رسید که برنامه ریزی چندان ضرورتی ندارد تا اینکه در برنامه پنجم به ضرورت وجود برنامه ریزی پی بردیم، اما این بار منابع مورد نیاز اجرای برنامه پنجم را نداشتیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربجان شرقی با بیان اینکه در گذشته همواره برنامه ها به شکل جامع و از بالا به پایین تدوین می شد که منابع مالی و نیروی انسانی گسترده ای را می طلبید، افزود: با این چالش بود که نسخه ای تهیه کردیم تا با وجود محدودیت منابع و ناسازگاری نظام تصمیم سازی راه برون رفتی پیدا کنیم که راه ما را در رسیدن به اهداف توسعه هموار کند و خروجی این هم اندیشی سند تدبیر و توسعه استان شد.

بهبودی یادآور شد: در ادبیات توسعه کشورهای توسعه یافته در یک روند طبیعی و به شکل نهادی به توسعه رسیده اند و تجربه نیمه دوم قرن بیستم نشان می دهد کشورهایی که مسیر میان بری را انتخاب کرده اند توانسته اند مسیر توسعه را در چند دهه طی کرده و به شاخص های برخورداری دست یابند.
وی یادآور شد: ما هم چاره ای نداریم جز اینکه به دنبال مسیر میانبر توسعه باشیم تا شاخص های برخورداری خود را در همه ابعاد توسعه دهیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربجان شرقی با بیان اینکه تلقی ما از توسعه بیشتر متمرکز بر رشد کالبدی و اقتصادی بوده که بسیار سطحی است، اظهار کرد: توسعه واژه چند وجهی و چندساحتی است و وقتی در همه ابعاد متجلی می شود وضعیتی موزون و پایدار به خود خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد: خیلی از برخورداری های ایجاد شده دارای نمادهای توسعه، اما خالی از روح توسعه است، بر این اساس باید الزامات و بسترها را فراهم کنیم تا از درون آن توسعه بجوشد.
بهبودی اذعان داشت: در اروپا، غرب و شمال آمریکا جامعه نقش کلیدی داشته و حاکمیت را وادار به توسعه نموده است ولی توسعه یافتگی در کشورهای غیرغربی مانند آسیا و آمریکای لاتین، خاورمیانه و آفریقا محصول نخبگان جامعه است؛ از این رو ماهیت فکری و طبقاتی نخبگان در امر توسعه بسیار تعیین کننده است.
وی با بیان اینکه برای توسعه یافتگی یا باید از طریق جامعه یا از راه نخبگان برویم، اضافه کرد: رسیدن به توسعه از راه جامعه راهی طولانی است، اما در سطح نخبگی توسعه یافتگی سریع تر حاصل می شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربجان شرقی تاکید کرد: فهم نخبگان سیاسی از نظام بین الملل در جهان امروزی تعیین کننده تر از سایر عوامل است و اگر در برنامه ششم بین همه نخبگان سیاسی ایران فهم مشترکی از نظام بین الملل نباشد نمی توان در مدیریت کشور افزایش کارآمدی دست یابیم.
بهبودی افزود: برخلاف اصول توسعه، الگوی توسعه یافتگی می تواند بومی باشد؛ زیرا الگوهای توسعه یافتگی بر مبنای تولید ثروت و مزیت نسبی ایجاد می شود و هر کشوری باید شرایط زمینه ها و پتانسیل خود را بررسی کرده و مشاهده کند در چه زمینه هایی استعداد تولید ثروت را دارد.
وی بر لزوم تولید گفتمان توسعه تاکید کرد: تشتت آراء و اندیشه درست است ولی در بیان مفاهیم باید فهم مشترک اجتماعی بین نخبگان صورت بگیرد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :