به گزارش تبریزمن،اولین شب جمعه ماه رجب را«لیلة الرغائب»(یعنى شب دلدادگان)مى‏ گویند.بعضى از فضیلت آن، اینکه به سبب انجام آن گناهان بسیار آمرزیده مى‏ شود و نیز نمازى در آن وارد شده که هرکه آن را به جاى‏ آورد هنگام شب اوّل قبرش حق تعالى ثواب آن را به نیکوترین صورت و با روى گشاده و درخشان و زبانى گویا به سوى‏ او مى‏ فرستد.

عکاس: بهزاد عزیزپور


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :