به گزارش تبریزمن، جواد ششگلانی رئیس هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی اظهار داشت: تیم فوتبال ماشین سازی تبریز با توجه به جابجایی امتیاز از سوی مالک و موافقت هیأت فوتبال استان در رقابتهای لیگ یک فوتبال کشور و شهرداری تبریز نیز در لیگ ۲ بازی خواهد کرد.

ششگلانی اضافه کرد: این هیأت مخالف هر گونه پیش وند و یا پس وند برای ماشین سازی بوده و اعلام میداریم کاملاً غیر قانونی می باشد و این تیم باید با نام ماشین سازی تبریز در رقابتهای لیگ یک حضور پیدا کند.

ششگلانی در خصوص جابجایی امتیاز نیز اظهار داشت : با توجه به اینکه مالکیت هر دو تیم شهرداری و ماشین سازی، شهرداری تبریز می باشد فلذا جابجایی امتیاز لیگ یک و دو جزئی از اختیارات مالک می باشد و از نظر هیأت فوتبال استان هیچ منعی وجود ندارد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :