رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تبریز خواستار برگزاری دیدارهای خانگی تیم ماشین سازی تبریز در باغشمال شد.

به گزارش تبریزمن،  سعید حاجی زاده در گفتگویی در مورد انتقال بازیهای ماشین سازی به ورزشگاه یادگار امام در هفته های اخیر گفت: برگزاری دیدارهای خانگی تیم ماشین سازی در یادگار امام به ضرر این تیم بوده است.

وی افزود: به واسطه دوری این ورزشگاه از میزان استقبال تماشاگران از بازیهای ماشین سازی به صورت محسوسی کاسته شده است.

حاجی زاده با تاکید بر ضرورت رفع ایرادات بسیار جزئی در رختکن ورزشگاه باغشمال گفت: باغشمال خانه ماشین سازی تبریز است و ضروری وجود ندارد که از این پس بازیهای این تیم در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار شود چون ایرادات موجود درختکن باغشمال جزئی می باشد.

گفتنی است به دلیل خرابی رختکن باغشمال تیم ماشین سازی تبریز مجبورا در دو هفته بازی خانگی دیدارهای خود را در ورزشگاه یادگار امام برگزار کرده بود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :