به گزارش تبریزمن، اسماعیل سعیدی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص بحث واگذاری امتیاز شهرداری به تیم ماشین سازی گفت: در رابطه با این موضوع باید اشاره کرد که درآمد های شهرداری از جیب مردم است. مردم نیز انتظار دارند تا شهرداری با هزینه آن ها از تیم هایی حمایت هایی کنند که به نوعی برند مردم آذربایجان می باشد. با توجه به این موضوع باید اذعان کنیم که تیم هایی مثل ماشین سازی، تراکتورسازی و گسترش فولاد تبدیل به برند های ما شده اند و باید سعی کنیم تا این برند ها را حفظ کنیم.

سعیدی ادامه داد: در بحث واگذاری امتیاز شهرداری نیز ما موضع مثبتی داشتیم. زمانی بود که تراکتورسازی و ماشین سازی نماد ورزش ما بودند و به همین دلیل تاکید داریم که بحث حمایت از ماشین سازی در اولویت قرار بگیرد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :