چهارمین مانور عملیاتی ایستگاههای ۲۰ گانه سازمان در محل ایستگاه شماره ۱۳ طی ۱۵ روز برگزار گردید

به گزارش تبریزمن، به نقل از روابط عمومی و بنقل از مدیر آموزش نیاز سنجی سازمان چهارمین مانور عملیاتی ایستگاههای ۲۰ گانه سازمان در محل ایستگاه شماره ۱۳ طی ۱۵ روز و ۶۰ عملیات برگزار گردید.

گل قاسمی افزود: عملیاتهای مذکور در سه آیتم اطفا حریق مایعات قابل اشتعال ٬ نجات در مکانهای بسته و آبرسانی به ارتفاعات با استفاده از لوله خشک جهت آمادگی هر چه بیشتر نیروهای عملیاتی از لحاظ روحی روانی و کسب تجربیات لازم در مواجهه با حوادث مشابه برای بالا بردن سطح دقت و سرعت عمل در عملیاتهای واقعی برگزار گردید.


Galaxy S7 - 944 x 150


این خبر را به اشتراک بگذارید :