سازمان لیگ درخصوص لیست تیم پگاه اشتباه کرد.

به گزارش تبریزمن،افشاریان با بیان مطلب فوق افزود: باشگاه پگاه در ابتدای فصل دوجای خالی درلیست خود داشت وحالا نیز با توجه به نیازتیم به یک هافبک ویک مهاجم لیست خود را بااین بازیکنان کامل خواهیم کرد، ضمن اینکه با یکی ازبازیکنان تیم نیز به توافق رسیدیم تاقراردادش را فسخ نماییم .
افشاریان درمورد وضعیت رشید ارزق مربی هلندی پگاه نیزگفت: کادرفنی ازاین مربی رضایت دارد وبهمین خاطرقرارداد اورادو ماه دیگر تمدید کردیم وآقای جهانپوربا درنظر گرفتن شرح وظایف ایشان رضایت کاملی ازعملکرد اودارد ومشکلی ازاین بابت نداریم.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :