رئیس کمسیون عمران و توسعه شورای اسلامی شهر تبریز گفت:  متروی تبریز تا پایان امسال به میدان ساعت می رسد.

به گزارش تبریزمن،ایرج شهین باهر  در گفت و گویی اظهار داشت : مترو بعنوان بزرگترین وعظیمترین پروژه تبریز که تاثیر بسزایی رادر حمل ونقل عمومی وکاهش ترافیک وآلودگی خواهد داشت یکی از مهمترین اهداف شورای دوره چهارم است.

وی ادامه داد: از ابتدای دوره تلاش های زیادی در جهت حمایتهای مخصوصا مالی از مترو انجام گرفته به طوری که دراین دوره به اندازه هشت سال گذشته سهم شهرداری تزریق شده است ، بنابراین  از مدیران مترو انتظار بیشتری داریم وبه عنوان نماینده مردم پیگیر تسریع اجرای متروخواهیم بود . زیرا با وجود تامین مالی مطلوب باید انتظار٢٠ ساله مردم تبریز برآورده شود . ودرهمین راستا تا پایان سال ٩۵ تلاش خواهیم کرد مترو را تا میدان ساعت برسانیم تا حداقل مردم عزیز تبریز لذت استفاده کاربردی مترو را بچشند واز طرفی این اقدام می تواند ضمن کاهش ترافیک مسیرغرب تبریز فرصت کافی را برای تقویت ناوگان حمل ونقل عمومی سایر جهات شهر رافراهم می کند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :