سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز از تصویب متمم بودجه سال ۱۳۹۴ شهرداری کلانشهر تبریز در صحن علنی شورای اسلامی شهر خبر داد.

به گزارش تبریزمن، حبیب شیری آذر اظهار داشت: متمم بودجه سال ۹۳ پس از طرح و بحث و بررسی در صحن علنی  شورا تصویب شد و برای طی مراحل قانونی به فرمانداری ارسال گردید.
شیری آذر با اعلام خبر تصویب لایحه متمم بودجه سال ۹۳ گفت: متمم بودجه در واقع پیشنهادات شهرداری تبریز در خصوص تغییر ردیف های بودجه است که باید از تصویب شورای شهر بگذرد.
وی با اشاره به اینکه  با حذف ردیف های اضافه بودجه سال ۹۳ بودجه شهرداری به مبلغ ۲۵۹۴ میلیارد تومان تغییر یافت افزود: بر این اساس در ردیف درآمد بودجه مناطق و مرکز با افزایش ۳۰ درصدی، از مبلغ ۱۶۶۲ میلیارد تومان به ۲۱۶۰ میلیارد تومان و در ردیف درآمد سازمان ها و شرکت ها با کاهش ۴۱ درصدی، به دلیل عدم تحقق ردیف های مربوط به وام و اوراق مشارکت از ۱۴۰۰ میلیارد به ۸۲۰ میلیارد تومان رسید.
سخنگوی شورای شهر تبریز در خصوص ردیف هزینه های عمرانی بودجه مصوب ال ۹۳ تصریح کرد: بودجه عمرانی مناطق با ۳۹ درصد افزایش از ۱۱۷۸ میلیارد تومان به ۱۶۴۱ میلیارد تومان تغییر یافت و بودجه عمرانی سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری نیز از ۱۲۰۰ میلیارد تومان به ۶۵۰ میلیارد تومان کاهش یافت.
عضو شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص علت کاهش بودجه عمرانی سازمان ها اظهار داشت: این کاهش به دلیل عدم تحقق ردیف درآمدهای سازمان ها بوده است.
شیری آذر با اشاره به تغییرات موجود در ردیف هزینه های جاری گفت: در ردیف هزینه جاری شهرداری های مناطق و مرکز با ۷ درصد افزایش از ۴۸۴ میلیارد تومان به ۵۱۹ میلیارد تومان تغییر یافته و هزینه جاری سازمان ها نیز از ۱۵۱ میلیارد تومان به ۱۶۲ میلیارد تومان افزایش یافت.


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها : ,,

این خبر را به اشتراک بگذارید :