به گزارش تبریزمن، هواداران زیادی در تمرین دیروز تراکتورسازی حضور داشتند. آنها علاوه بر تشویق بازیکنان در خصوص تمرینات، عملکرد آنها نیز صحبت می کردند. در اواسط تمرین بود که تعدادی از هواداران به حرکات سه بازیکن خارجی این تیم اشاره کرد و گفت مثلث  K H A تشکیل شده است.

کارلوس کاردوسو، حمزه یونس و آیا رمزی سه بازیکن خارجی تیم تراکتورسازی هستند که در اکثر تمرینات با یکدیگر حرکت کرده و به صحبت می پردازند.

                      gf24-(7)   gf24-(1)


Galaxy S7 - 944 x 150


این خبر را به اشتراک بگذارید :