نایب رئیس مجلس تعامل مجلس گفت: تعامل دولت و مجلس باید برحرف درست باشد نه سلایق افراد. حرف درست هم براساس شواهد و اسناد است، یعنی وقتی مشخص می کنند که باید راهی رفت، دلیل رفتن این راه را هم باید مشخص کرد نه اینکه چون سلیقه من این است، جامعه هم باید براساس سلیقه من باشد.

 به گزارش تبریزمن، و به نقل از ایرنا، مسعود پزشکیان گفت: دیگر آن تندروی های مجلس نهم در مجلس فعلی وجود ندارد و اگر هم باشد، اکثریت نیست.

وی در اینباره گفت: رای اعتماد مجلس به سه وزیر پیشنهادی دولت نشان داد که این مجلس قصد و اراده کمک به دولت را دارد. البته معنی این حرف این نیست که دولت اگر کار خلاف قانونی انجام داد از آن دفاع کنیم؛ مجلس با دولت همراهی کرده و اکنون دولت باید شعارها و وعده های خود را عملیاتی کند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که روند حرکت مجلس در چهارسال آینده را چگونه تحلیل می کنید، اظهار داشت: بستگی به عملکرد دولت دارد، یعنی باید دولت به وعده ها و قانون عمل کند؛ در این صورت ما نوکر دولت و نوکر کسی هستیم که قانون را اجرا کند؛ اگر قانون را اجرا نکند ما جلوی دولت می ایستیم.

پزشکیان اظهار داشت: تعامل دولت و مجلس باید برحرف درست باشد نه سلایق افراد. حرف درست هم براساس شواهد و اسناد است، یعنی وقتی مشخص می کنند که باید راهی رفت، دلیل رفتن این راه را هم باید مشخص کرد نه اینکه چون سلیقه من این است، جامعه هم باید براساس سلیقه من باشد.

پزشکیان افزود: جامعه باید براساس مسیر درست بوده و مسیر درست نیز باید مستند، کارشناسی و تجربه شده باشد. مشکلات کشور ما اینگونه ایجاد شده که فردی پیدا می شود و می گوید این راهی که من می گویم باید برویم؛ ولی باید این را هم مشخص کند که آیا این تصمیمی که گرفته شده براساس مستندات و کارشناسی است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :