تبریزمن،سرویس چند رسانه ای؛ مجمع عمومی و سالیانه هیات ورزشهای همگانی کشوربا حضور دکتر مجدارا ریاست محترم فدراسیون ورزشهای همگانی کشور در سالن اداره کل ورزش جوانان استان برگزار شد.

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :