دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه با بیان اینکه محدودیت منابع مالی نباید مانع تخصیص منابع احیای دریاچه ارومیه شود، گفت: از دولت به ویژه دکتر روحانی سپاسگذاریم که یکی از بزرگترین مشکلات زیست محیطی کشور را به عنوان نخستین مصوبه هیات دولت مورد توجه قرار و دستور تشکیل ستاد احیا را دادند.

به گزارش تبریزمن،  کلانتری روز چهارشنبه در همایش بین المللی پیامدهای جغرافیایی و زیست محیطی وضعیت دریاچه ارومیه افزود: با توجه به تجربه های علمی و تحقیقاتی، مسئولیت علمی ستاد احیا به دانشگاه صنعتی شریف سپرده شد و دکتر تجریشی که معاون پژوهشی این دانشگاه بود، برنامه ریزی علمی ستاد را عهده دار شد.

کلانتری با اشاره به اینکه ۹۰ درصد آب دریاچه از آذربایجان غربی تامین می شود، گفت: هزینه های احیای دریاچه در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال معادل ۷ میلیارد دلار است.

وی با اشاره به اینکه برنامه های ۲ سال نخست مبنی بر تثبیت دریاچه حاصل شد، گفت: تثبیت وضعیت دریاچه نشانه امیدواری برای احیاست.

کلانتری با اظهارخرسندی نسبت به قابلیت احیای دریاچه ارومیه، تداوم اجرای برنامه احیای دریاچه حتی با استقراض از سیستم بانکی و منابع خارجی را ضروری دانست و گفت: درآمدهای نفتی نباید تنها برای حقوق کارکنان دولت صرف شود.

با استفاده از منابع خارجی می توان برنامه احیا را پیش برد

رئیس دانشکده جغرافیای دانشگاه تبریز و دبیر این همایش نیز با اعلام اینکه ۲۰۰مقاله از دانشگاه های داخلی و خارجی از جمله آمریکا، انگلستان، مالزی، نروژ و ترکیه به دبیرخانه همایش رسیده است، گفت: ۱۰ مقاله امروز ارائه می شود.

شهرام روستایی، سونامی نمک، خشکی قنات ها و چاه ها، بهم خوردن تعادل آب های شیرین و شور و پائین رفتن سطح آب های زیر زمینی همچنین پیدایش بیماری های پوستی را از تبعات خشکی دریاچه ارومیه برشمرد.

وی گفت: این همایش ۲ روزه با هدف ارائه راهبردها و پژوهش های نوین برگزار می شود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :