اعضای شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان عصر یکشنبه محمدرضا عارف را به عنوان رئیس و موسوی لاری و موسوی تبریزی را به عنوان نواب رئیس انتخاب کردند.

به گزارش تبریزمن، جلسه شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان عصر یکشنبه متشکل از شخصیت‌های حقوقی و حقیقی اصلاح‌طلب و دبیران کل احزاب تازه تاسیس اصلاح‌طلب در دفتر بنیاد امید ایرانیان تشکیل و با رای گیری اعضای شورا، محمدرضا عارف به عنوان رئیس شورای سیاستگذاری انتخاب شد.

در این جلسه همچنین اعضای «سیدعبدالواحد موسوی لاری» و «سیدحسین موسوی تبریزی» را به عنوان نواب رئیس انتخاب کردند.

آین نامه داخلی شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان نیز پس از بحث و بررسی و اعمال برخی اصلاحات، مورد تصویب قرار گرفت.

گفتنی است شورای سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان پس از تاسیس شوراها و کمیته‌هایی همچون شورای راهبردی اصلاح‌طلبان و کمیته انتخابات شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با هدف جامعیت بخشی به فعالیت فعالین اصلاحات تشکیل شد.

در شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان علاوه بر دبیران کل شورای هماهنگی اصلاحات و شخصیت‌های حقیقی شورای مشورتی رئیس دولت اصلاحات، احزاب تازه تاسیسی همچون حزب ندای ایرانیان و حزب اتحاد ملت ایران نیز عضویت دارند.


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :