مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در واکنش به حذف آزمون ورودی مدارس سمپاد گفت: مکانیزم جایگزین مدارس سمپاد، مدارس نمونه دولتی است و تفاوت قابل ملاحظه میان آنها نیست.

اسفندیار چهاربند تبریزمن، درباره عدم برگزاری آزمون سمپاد برای پذیرش دوره دوم متوسطه گفت: آزمون تکمیل ظرفیت مدارس سمپاد را برای دوره دوم متوسطه برگزار نکردیم.

وی افزود: تمام دانش آموزان استعداد برتر که در پایه نهم بودند به شرط داشتن معدل ۱۷ به دوره دوم متوسطه هدایت شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران تصریح کرد: بیشتر از ۲۳۰ ظرفیت برای مدارس سمپاد نداشتیم به این دلیل اگر فراخوانی داده می شد حدود ۳۰ هزار نفر داوطلب می شدند.

وی افزود: در هیچ جای دنیا برای ۲۳۰ نفر آزمون برگزار نمی شود که در بازه زمانی ۴ ماهه دانش آموزان را درگیر کنند و در نهایت اتفاق خاصی نیفتد.

چهاربند بیان کرد: برگزاری آزمون برای دانش آموزان تبعات روانی تحصیلی داشت به این دلیل آزمونی گرفته نشد.

وی در پاسخ به این پرسش که بسیاری از دانش آموزان خود را آماده ورود به مدارس سمپاد کرده بودند تکلیف آنان چه می شود گفت: مکانیزیم جایگزین مدارس سمپاد، مدارس نمونه دولتی است و در روزهای آینده دفترچه آن توزیع می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران تاکید کرد: بین مدارس دولتی و استعدادهای درخشان تفاوت قابل ملاحظه ای نداریم.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :