رئیس کمیته فنی و توسعه سازمان لیگ در مورد سفر نمایندگان AFC به ایران و برنامه آنها توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش تبریزمن، سهیل مهدی در این مورد اظهار داشت:  با توجه به استقرار سیستم مجوز حرفه ای در فوتبال کشور و در راستای ممیزی سالانه باشگاه ها جهت شرکت در لیگ قهرمانان آسیا  ۲ نفر از بازرسان کمیته صدور مجوز حرفه ای آسیا متشکل از ماهاجان واسدووان رئیس کمیته صدور مجوز حرفه ای AFC و اونگ چونگ هنگ بازرس مالی و حسابرس ارشد AFC   به ایران سفر کرده اند.

وی افزود: نمایندگان  AFC در روز اول مورخ ۲۶ شهریور ۹۴ بعد از جلسه افتتاحیه شروع به ممیزی مدارک تمامی باشگاه های لیگ برتر در کمیته صدور مجوز حرفه ای کرده و تمامی مدارک ارسال شده از سوی باشگاه ها به خصوص صورتهای مالی،بودجه پیشنهادی باشگاه ها ،اساسنامه و ماهیت حقوقی باشگاه ها را مورد ارزیابی و ممیزی قرار می دهند.

این مقام مسئول ادامه داد: نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا با جمع آوری شواهد و مدارک مورد نیاز خود با حضور در چند باشگاه لیگ برتر نسبت به راستی آزمایی مدارک ارائه شده و مشاهده سوابق مالی و حقوقی باشگاه ها روند ممیزی خود را تکمیل می کنند.

مهدی افزود: بدیهی است انتخاب باشگاه های مورد ممیزی کاملا اتفاقی و بر اساس خواسته نمایندگان AFC  است.

وی در ادامه گفت: برنامه بازدید نمایندگان AFC  در روز یکشنبه  ۲۹ شهریور ۹۴ و با برگزاری جلسه اختتامیه در سازمان لیگ فوتبال ایران به پایان رسیده و ممیزان رای خود را در مورد پذیرش و یا عدم صدور مجوز حرفه ای هر باشگاه برای سال آینده صادر می کنند.

وی در ادامه گفت: حساسیت مجور حرفه ای برای باشگاه های کشور از جهت  تعداد سهمیه کسب  شده در لیگ قهرمانان آسیا و همچنین مجوز شرکت در لیگ مذکور برای باشگاه های واجد شرایط است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :