مدیرعامل شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی امروز با حضور در ورزشگاه یادگار امام از روند بازسازی چمن ورزشگاه یادگار امام بازدید کرد.

به گزارش تبریزمن، ورزشگاه یادگار امام تبریز بعد از اتمام پانزدهمین دوره لیگ برتر مورد بازسازی قرار گرفت. در حال حاضر کارهای زیرسازی و لوله‌کشی در حال انجام است تا سپس کار برای گذاشتن چمن انجام شود.

لیگ برتر فوتبال ایران هفته آینده از ۴ مرداد ماه‌ آغاز می‌شود. زمین یادگار امام طبق اعلام قطعی تا قبل از هفته پنجم به دلیل انجام امور بازسازی قابل استفاده نیست.

در همین راستا امروز مصطفی مدبر مدیرعامل شرکت توسعه و تجهیز امکان ورزشی که به تبریز رفته در ورزشگاه یادگار امام حاضر شد و از روند بازسازی چمن بازدید کرد.

وی قرار است امروز به دیدار استاندار آذربایجان شرقی برود تا در مورد شرایط این ورزشگاه با یکدیگر صحبت کنند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :