به گزارش تبریزمن، در این گزارش نگاهی داریم به مراحل آماده سازی فضانوردانی که قرار است در دسامبر امسال به ایستگاه فضایی بین المللی اعزام شوند.

1897365_oko- 1897367_1319 1897368_3500 1897369_4928 1897370_jojjoj 1897371_k-k- 1897372_kk 1897373_ko 1897374_kokko 1897375_l._.pl. 1897376_l_._l.l_. 1897377_lkm-klm-lk 1897378_lll_l_ 1897379_lmkm-k


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :