دکتر نجفی با صدور حکمی، مدیر سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز را منصوب کرد.

به گزارش تبریزمن، با حکم شهردار تبریز، «سعید علیزاده قویفکر » به عنوان مدیر سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز منصوب شد.

در حکم شهردار تبریز، بر لزوم بهره مندی از توان و ظرفیت کارشناسان این امر و توجه ویژه به جذب سرمایه گذاری  تاکید شده است.

پیش از این سعید صالح نیا در این سمت فعالیت میکرد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :