به گزارش تبریزمن،شورای محلی قراملک با حضور اعضای شورای شهر تبریز در قراملک افتتاح گردید.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :