به گزارش تبریزمن، پنجمین دوره از رقابت های قهرمانی ورزش های زورخانه ای و پهلوانی آسیا در تبریز، روز دوم با برگزاری مسابقات هنر های فردی در سالن پورشریفی تبریز به پایان رسید.

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :