تبریزمن،سرویس چند رسانه ای؛ مراسم بزرگداشت استاد شهریار و روز ملی شعر و ادب امروز در دانشگاه تبریز، دانشکده برق، سالن کنفرانس های بین المللی برگزار شد.

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :