به گزارش تبریزمن،مراسم بیست و ششمین سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران صبح امروز ۱۴ خرداد با حضور مقام معظم رهبری، مسئولان نظام و اقشار مختلف مردم در مرقد حضرت امام خمینی(ره) برگزار شد.

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/03/14/139403141527347805431134.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/03/14/139403141637388925431864.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/03/14/13940314152735615431134.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/03/14/139403141527366215431134.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/03/14/139403141527391175431134.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/03/14/139403141341241685430334.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/03/14/13940314133920485430144.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/03/14/139403141339208135430144.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/03/14/139403141341239805430334.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/03/14/139403141341259315430334.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/03/14/139403141339206415430144.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/03/14/139403141527378225431134.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/03/14/139403141527358415431134.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/03/14/139403141616018965431694.jpg

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim//Uploaded/Image/1394/03/14/139403141527348745431134.jpg


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :