روستاهای مناطق مختلف اسپانیا همه ساله روز سن سباستین را با پرتاب شلغم به سمت نماد شیطان جشن می گیرند.

به گزارش تبریزمن، روستاهای مناطق مختلف اسپانیا همه ساله روز سن سباستین را با پرتاب شلغم به سمت نماد شیطان جشن می گیرند.

مراسم زدنِ شیطان با شلغم! +عکس

مراسم زدنِ شیطان با شلغم! +عکس

مراسم زدنِ شیطان با شلغم! +عکس

مراسم زدنِ شیطان با شلغم! +عکس

مراسم زدنِ شیطان با شلغم! +عکس


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :