در پی کودتا در ترکیه، مردم این کشور با حضور در خیابان ها، با ارتش مقابله کردند و تا صبح و شکست کودتاچیان در خیابان ها ماندند.

به گزارش تبریزمن، این عکس، گروهی از مردم این کشور را نشان می دهد که بعد از اذان صبح، پرچم های ترکیه را سجاده کردند و نماز گزاردند.

605278_508


Galaxy S7 - 944 x 150


این خبر را به اشتراک بگذارید :