رئیس شورای شهر تبریز با تاکید بر اینکه مردم محور توسعه شهرها هستند، ادامه داد: برای همین باید به سلامت شهروندان توجه شود.

به گزارش تبریزمن، به نقل از روابط عمومی اداره کل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز، شهرام دبیری در اظهاراتی کوتاه در جلسه هماهنگی برگزاری هفته سلامت گفت:خوشبختانه امروز وحدت خوبی در بین سازمان های استان در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و برنامه ریزی های مربوطه وجود دارد زیرا مردم، محور توسعه شهرهای کشورمان بوده و اقدامات حوزه سلامت در رأس امور شهری قرار گرفته است.

افزود:لذا امیدواریم اجرای برنامه های هفته سلامت، یادآور خوبی برای شهروندان بوده و عادت های صحیح در بین آنها برقرار گردد.

وی اضافه کرد:مردم باید همیشه به پای کار هدایت شوند زیرا با برنامه ریزی صحیح می توان به پیشگیری از آسیب های اجتماعی اقدام نمود به طوری که وقتی یک کارمند در سلامت کامل به فعالیت بپردازد رضایت مندی ارباب رجوع را به وجود خواهد آورد که همانا رضایت مردم از نظام را باعث خواهد گردید.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :