این روزها هر کس از ذن خود سخنی در مورد شرایط مورد نیاز برای انتخاب نمایندگان مجلس و یا رد و تائید صلاحیت کاندیدا ها به میان می آورد و هر حرب و گروه و قشری نظر خودش را میگیود ولی واقعا نظر مردم و ملت میلیونی در مورد مجلس و نمایندگانشان چیست.سعی میکنیم در چند شماره به توضیح مختصری در مورد نیاز و خواست واقعی مردم در باب مجلس بپردازیم.

تبریزمن، سرویس سیاسی:‌ در ۷ اسفند ماه سال جاری انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد و مردم از بین کاندیداهای موجود ۲۹۰ نفر را برای تکیه زدن بر کرسی های سبز بهارستان انتخاب خواهند کرد و بدین ترتیب حق اعمال نظارت بر حکومت از طرف مردم به این افراد محول خواهد شد .

تحقق این امر ملزوماتی می خواهد که متاسفانه در دوره های گذشته بخشی از نمایندگان آنها را همراه نداشته اند و فاقد مولفه های کافی نمایندگی مردم بوده اند و در بیشتر مواقع صدای یک گروه و جریان سیاسی خاص و دنبال رو جریان های افراطی و فاقد پایگاه مردمی بوده اند . امری که در نهایت منجر به سوء استفاده از جایگاه نمایندگی برای تامین منافع فردی و گروهی شده و شان و جایگاه مجلس را دچار خدشه کرده است .

بعبارتی ۲۹۰ نفری که در مجلس نشسته اند امانت دار جمعیت ۷۸ میلیونی ایران خواهند بود تا مطالبه گر حق آنها از حاکمیت در زمینه حفاظت و صیانت از آرمانها و ارزشهای اخلاقی ،اسلامی و انسانی باشند . به دفاع از حقوق شهروندی در چارچوب قوانین مدنی ،قانون اساسی و کنوانسیون های بین المللی اقدام کنند .

انتخاباتنظارت دقیق بر بودجه ریزی داشته و فرایند تخصیص عادلانه منابع بین مناطق مختلف کشور را پیگیری نمایند . در تنظیم روابط حاکمیت و ملت پاسدار و نگهبان حقوق حقه ملت بوده و تسهیل گر شرایط زندگی بهتر برای مردم باشند و هزاران هزار وظیفه بزرگ و کوچک دیگر که همگی دارای اهمیت زیادی در بهبود شرایط زندگی مردمی هستند که در سال های اخیر در زیر بار فشارهای اقتصادی و نابسامانی های اجتماعی آسیب های بسیار دیده و در برخی موارد حتی می توان ادعا کرد که تارو پود سیستم اجتماعی ایران در نتیجه همین نابسامانی ها دچار سردرگمی و حتی فروپاشی نسبی گردیده است .

آمارهای بالای بیکاری ،فقر،بزهکاری اجتماعی ،فسادهای اداری ،اعتیاد ،طلاق در کنار شکاف فزاینده طبقاتی در ایران چشم انداز مناسبی را برای آینده کشور ترسیم نمی کنند و اگر تلاش مضاعفی از سوی دولت و مجلس در آینده نزدیک صورت نگیرد ،امید چندانی نیز برای بهبود اوضاع نمی رود .

  مردم نیز با درک این موضوع در چارچوبی قانونی و به دور از هرگونه غوغا و هیاهو و در چارچوبی مدنی و دموکراتیک خواهان ایجاد تغییراتی در سیستم اداره امور کشور و نگاه مسئولین به مسائل داخلی و خارجی در عرصه های مختلف هستند .

توجه بیشتر به ظرفیت های اقتصاد داخلی و حمایت از تولید وکارآفرینی ،مبارزه با انواع و اقسام فساد اداری و اقتصادی ،تعامل سازنده با جهان و ورود هوشمندانه به سیستم جهانی ، اجتناب از تنش و برخورد با کشورهای همسایه و تلاش برای جذب حداکثری و دفع حداقلی در عرصه ملی و بین المللی ،بکارگیری همه ظرفیت های کشور در عرصه های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی برای برون رفت از رکود و دست یابی به شکوفایی اقتصادی و توسعه همه جانبه از اهم خواسته های مردم از نظام در برهه کنونی می باشد و نمایندگان مردم موظف هستند تا در چارچوب اختیارات و توانایی های خود در جهت تحقق این خواسته ها تلاش نمایند و در صورت کم کاری دولت ، نهادها و سازمانهای ذیربط در مقام مطالبه گری و پرسش گری به نمایندگی از مردم عمل نموده و صدای رسای رای دهندگان خود باشند .

تحقق این امر ملزوماتی می خواهد که متاسفانه در دوره های گذشته بخشی از نمایندگان آنها را همراه نداشته اند و فاقد مولفه های کافی نمایندگی مردم بوده اند و در بیشتر مواقع صدای یک گروه و جریان سیاسی خاص و دنبال رو جریان های افراطی و فاقد پایگاه مردمی بوده اند . امری که در نهایت منجر به سوء استفاده از جایگاه نمایندگی برای تامین منافع فردی و گروهی شده و شان و جایگاه مجلس را دچار خدشه کرده است .

یکی از علل ورود چنین نمایندگانی به مجلس وجود سیستم ناکارآمد انتخاباتی است که منجر به شکل گیری شیوه تبلیغاتی پوپولیستی و غیر دموکراتیک شده و فضای انتخابات مجلس را به محلی برای یارگیری و جذب هوادار و رای از طریق دادن وعده و وعیدهای مختلف برای حلقه نزدیکان کاندیدا کرده و جایگاه کلان نمایندگی ملت را به نمایندگی گروه و حلقه نزدیکان خاص و نیز برخی جریان های سیاسی فرو می کاهد .

علت اینکه در فضای انتخاباتی ایران چنین سیستمی جواب می دهد به طور غالب ناشی از مشارکت پایین مردم در برخی حوزه های انتخاباتی می باشد. همچنین در برخی مناطق از جمله شهرستان های کوچک چربش تعلقات فامیلی ،منطقه ای و طایفه ای و نیز وعده های مالی و شغلی بر برنامه های کلان و کلی نگر یکی از عوامل ورود نمایندگان غیر متخصص و گاها ناکارآمد به مجلس می باشد .

برای مقابله با چنین معضلاتی لازم است که فضایی در پیش از انتخابات فراهم شود تا تفکرات و نگرش های سیاسی مختلف بتوانند به ارائه برنامه های کلان و خط مشی های کلی خود پرداخته و مردم با قرار گرفتن در چنین فضای سیاسی و کلان نگر نه به اشخاص بلکه به برنامه ها و سیاست های کلان رای دهند . لازمه این امر فراهم سازی زمینه برای حضور حداکثری همه سلایق ، گروه ها و جریان های فکری و سیاسی در فضای انتخاباتی و در مقام انتخاب گری و انتخاب شوندگی می باشد .امری که بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و امام (ره) نیز بر آن اعتقاد داشته اند.

 

در جلد ۱۸صفحه ۲۴۵ صحیفه امام ره آمده است: « همانطوری که مکرر من عرض کرده ام و سایرین هم گفته اند انتخابات در انحصار هیچ کس نیست . نه در انحصار روحانیان است و نه در انحصار احزاب ،نه در انحصار گروه ها. انتخابات مال مردم است و سرنوشت مردم دست خودشان است و انتخابات برای تحصیل سرنوشت شما ملت است».

انتخابات

 

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :