این مرکز در دوره پساتحریم نقش قابل توجهی در فرآیند جهانی شدن تجارت ایران ایفا خواهد کرد.

به گزارش تبریزمن، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی گفت: فاز نخست مرکز تجارت جهانی تبریز آماده بهره برداری است.

حسین نجاتی در جریان بازدید از روند اجرایی این پروژه با اشاره به اینکه این مرکز از نظر سخت افزاری آماده بهره برداری است، افزود: با فراهم شدن پیش نیازهای نرم افزاری این مرکز افتتاح می شود.

وی عضویت در یکی از مهم ترین تشکل های تجاری دنیا و استفاده از تجارب تجاری دیگر کشورها را از اهداف ایجاد این مرکز عنوان کرد و ادامه داد: این مرکز در دوره پساتحریم نقش قابل توجهی در فرآیند جهانی شدن تجارت ایران ایفا خواهد کرد .

نجاتی با اشاره به پیشینه تجاری تبریز، تصریح کرد: مرکز تجارت جهانی تبریز، نخستین مرکز تجارت جهانی کشور خواهد بود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :