به گزارش تبریزمن، کمتر از هفت ساعت به شروع مسابقه دو تیم تراکتورسازی و نفت تهران باقی مانده است. هواداران تراکتورسازی از ابتدای صبح امروز به استادیوم یادگار امام، محل برگزاری فینال لیگ برتر فوتبال کشور رفته اند.

این دیدار شاید حساس ترین مسابقه ای باشد که در چند سال گذشته خارج از تهران برگزار شده و هواداران ساعت ها قبل وارد ورزشگاه شده اند.مصافی که بوی قهرمانی از آن به مشام میرسد.

* بیش از ۳۵ هزار نفر هم اکنون در ورزشگاه یادگار امام حضور دارند و گفته می شود تا ساعات آینده استادیوم پر خواهد شد.

* مسئولین برگزاری مسابقه به همراه مسئولین استادیوم یادگار امام در اطراف زمین چمن در حال صحبت هستند.

* در بخش از ورزشگاه لوازم آتشبازی جشن قهرمانی را نصب می کنند.

* در دیگر گوشه استادیوم، نفراتی که از تهران برای نصب و طراحی  سکوی قهرمانی به تبریز آمده اند نیز در حال نصب و آماده سازی اولیه سکو هستند..

* همچنان ترافیک سنگین در ورودی و خیبان های منتهی به ورزشگاه وجود دارد.

* کمیته امداد امام خمینی نیز در مسیر ورودی ورزشگاه مبالغی را برای مردم یمن جمع می کنند.

* معاونت فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران نیز با نصب بنرهایی در مسیر ورزشگاه، از مردم ستم دیده یمن حمایت کرده است.

* باز داغ فروش پرچم، شال در ورودی ورزشگاه برپا شده است و هواداران زیادی با خرید پرچم یا شال قرمز رنگ تراکتورسازی وارد استادیوم می شوند.

منتظر اخبار بعدی ما از ورزشگاه یادگار امام باشید….


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :