به گزارش تبریزمن،مسابقات زیبایی اسبهای ترکمن و دره شوری قهرمانی کشور به مدت سه روز در کیلومتر ۴۲ جاده سپیدان برگزار می شود. این مسابقات در رده های مختلف سنی و با شرکت مادیان های مختلف انجام می شود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :