به گزارش تبریزمن، پنجمین دوره مسابقات قهرمانی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی روز سوم و پایانی این رقابت ها با برگزاری مسابقات کشتی تا مرحله رده بندی و فینال در نوبت صبح برگزار شد ، همچنین مسابقات رده بندی و فینال هر چهار وزن از ساعت ۱۷:۳۰ در سالن پورشریفی تبریز برگزار شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :