جام ریاست جمهوری ، انتخابی تیم ملی پرورش اندام برای شرکت در جام اسپانیا در تبریز برگزار شد.

تبریزمن، سرویس چندرسانه ای: به مناسبت هفته دولت و برای انتخاب ملی پوشان پرورش اندام ، جام ریاست جمهوری که حکم انتخابی تیم ملی جهت اعزام به جام اسپانیا را دارد در تبریز بر گزار شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :