به گزارش تبریزمن، شهید را که به موزه فرستادی، بعدش می‌توانی با خیال راحت، مقابلِ تمثالش بایستی و هر کاری خواستی بکنی. شهیدِ موزه‌نشین که زبان ندارد حرف بزند! حتی می‌توانی از چهره‌ی مبهوت او تماشاگری بسازی برای بدن نمایی‌ات. تو البته متهم نیستی. تو ورزشکاری. ورزشکار حرفه‌ای. کارت همین است.

برایت چه فرقی می‌کند که کجا و در مقابل دیدگان چه کسی، عضله بترکانی. آنکه با کلّی منت، این بساط را راه انداخته تا به خیال خودش، شهدا را بزرگ بدارد، همین‌قدر از «فرهنگ شهادت» سرش می‌شود.

شهیدِ موزه‌نشین، اصولاً و صرفاً به درد همین شوها می‌خورَد، فقط.


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها : ,

این خبر را به اشتراک بگذارید :