در گزارش زیر تصاویری از مسابقه دویدن در کف و حباب را مشاهده می‌کنید که در شهر پکن چین برگزار شد.

به گزارش تبریزمن، تصاویری از مسابقه دویدن در کف و حباب را مشاهده می‌کنید که در شهر پکن چین برگزار شد.

مسابقه دوی چینی‌ها در کف و حباب

مسابقه دوی چینی‌ها در کف و حباب

مسابقه دوی چینی‌ها در کف و حباب

مسابقه دوی چینی‌ها در کف و حباب


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :