مسابقه شطرنج “ریتد” کشوری با حضور ۱۵۰ شرکت کننده از استان های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی و اردبیل در صوفیان برگزار شد.

تبریزمن، سرویس ورزشی: مسابقه شطرنج “ریتد” کشوری با حضور ۱۵۰ شرکت کننده از استان های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی و اردبیل در صوفیان برگزار شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :