علی نوای باغبان هم در نطق پیش از دستور جلسه علنی این هفته شورای شهر تبریز، به آسیب پذیری شهر تبریز در برابر زلزله اشاره کرد و گفت:واقعیت این است که تبریز با ۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در بافت فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی به هیچ عنوان در مقابل زمین لرزه ایمن نبوده و می تواند فاجعه ای بزرگ را رقم زند اما متاسفانه آن طور که باید و شاید اهمیتی در این خصوص از سوی مدیریت شهری انجام نمی گیرد.


به گزارش تبریزمن، وی توجه به مسیرگشایی ها، احیای جدی بافت فرسوده و نظایر آنها را از جمله مواردی دانست که می تواند موجب افزایش ضریب مقاومت این کلان شهر در رابطه با وقوع زمین لرزه گردد و درباره مسایل اخیر خطاب به رییس شورای شهر تاکید کرد:آقای دبیری! می گویید مسایل اخیر شورا و شهرداری باید ریشه یابی و علت یابی شوند، پس کی؟ بعد از پایان عمر دوره چهارم شورا؟ آقای استاندار کی در صحن شورای شهر حضور خواهد یافت؟ چرا از استاندار و فرماندار دعوت نمی کنید؟

و در خاتمه اضافه کرد:این موضوع، به هیچ وجه سیاسی و امنیتی نیست که در شورای تأمین استان بررسی شود بلکه یک مشکل اجتماعی است و باید در خود شورای شهر حل و فصل گردد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :