شهردار تبریز بر لزوم مستندسازی از مراحل مطالعاتی و اجرایی پروژه‌های عمرانی تاکید کرد .

به گزارش تبریزمن، دکتر صادق نجفی در دیدار با جمعی از کارشناسان و مدیران عمرانی شهرداری تبریز، با بیان این مطلب اظهار داشت: در دو سال گذشته حرکت‌های عمرانی شهرداری تبریز، چه از نظر ابعاد تاثیرگذاری ترافیکی و چه از حیث شتاب اجرایی، وارد نقطه عطف مهمی شده است .

وی اظهار داشت: دستاوردهای عمرانی شهرداری تبریز، دردرجه اول ثمره هماهنگی در تصمیم‌سازی و اجرا و در وهله دوم، نتیجه اعتماد به قابلیت‌های فنی و کارشناسی است .

دکتر نجفی اضافه کرد: مستندسازی از مراحل مختلف فنی و عمرانی، تحلیل پیامدهای ترافیکی و شاخص‌های زیبایی، ضروری بوده و ضامن استمرار حرکت‌های پرنشاط عمرانی خواهد بود .

وی متذکر شد: با مد نظر قرار دادن تاثیرگذاری هر یک از اقدامات عمرانی، اجتماعی و فرهنگی، در یک چشم‌انداز مشخص، می‌توان برنامه‌های آتی را با ضریب اطمینان و شتاب بیشتری تداوم بخشید

شهردار تبریز هدفمند شدن منابع و مدیریت منسجم زمان را از دیگر دستاوردهای پژوهشی پروژه‌های عمرانی عنوان کرد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :