با اینکه به لحظات و دقایق پایانی زمان اخذ رای نزدیک می شویم ولی همچنان شور و شوق خاصی در پای صندوق های رای وجود دارد و مردم در آخرین ساعات رای گیری همچنان در پای صندوق های رای هستند و استقبال خوبی نیز داشته اند.


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :