نیروی گرانش پیوندی نامرئی است که کل جهان ما را یکپارچه و در کنار هم نگه می دارد. اما همچنان اندازه گیری دقیق گرانش سیاره زمین دشوار است.

به گزارش تبریزمن، گرانش زمین مهم‌ترین نیرو در تاریخ بشر محسوب می شود. به واسطه نیروی گرانش ما شب ها در بستر خواب خود باقی می مانیم، پس از هر بار پرش و گام بلند به سمت زمین باز می گردیم، خانه ها و آسمانخراش های ما سر جای خود باقی می مانند و غیره. نیروی گرانش پیوندی نامرئی است که کل جهان ما را یکپارچه و در کنار هم نگه می دارد. اما همچنان اندازه گیری دقیق گرانش سیاره زمین دشوار است.

مشاهده میزان نیروی گرانش سیاره زمین در نقشه‌هایی رنگارنگ

به گزارش “گروه علم و فناوری” عصرایران، به طور کلی، از این مساله که گرانش زمین چقدر قدرتمند است آگاه هستیم اما نیروی سیاره ما در یک نقطه از جهان نسبت به نقطه ای دیگر به طور قابل توجهی متفاوت است.

برخی از بهترین نقشه های گرانش سیاره زمین توسط گروه ژئودزی استرالیا غربی در دانشگاه کورتین ارائه شده اند. ژئودزی مطالعه ریاضی شکل و ویژگی های سیاره زمین است. این گروه داده های ماهواره ها و مشاهده زمینی را با یکدیگر ترکیب کرده تا نقشه هایی با بالاترین وضوح از گرانش زمین که تاکنون تولید شده اند را خلق کنند. نتیجه این تلاش نقشه های گرانش محلی شش قاره سیاره زمین بوده است.

در ادامه نگاهی به این نقشه ها خواهیم داشت. مناطق آبی رنگ دارای کمترین میزان نیروی گرانش هستند، در شرایطی که مناطق قرمز رنگ بیشترین میزان گرانش را دارند.

مشاهده میزان نیروی گرانش سیاره زمین در نقشه‌هایی رنگارنگ

در اینجا آمریکا جنوبی دیده می شود. نیروی گرانش عظیم رشته کوه آند و ارتفاعات در شرق قابل مشاهده هستند و در مقابل، گرانش کم در مناطق مسطح‌تر غرب برزیل دیده می شود.

مشاهده میزان نیروی گرانش سیاره زمین در نقشه‌هایی رنگارنگ

اروپا دارای ردپای گرانش بیشتری است اگرچه بار دیگر در رشته کوه آلپ نیروی گرانش قوی‌تر آشکار است.

مشاهده میزان نیروی گرانش سیاره زمین در نقشه‌هایی رنگارنگ

استرالیا دارای ردپای نیروی گرانش کمتری است و گرانش قوی‌تر در اندونزی و پاپوآ گینه نو به سمت شمال دیده می شود.

مشاهده میزان نیروی گرانش سیاره زمین در نقشه‌هایی رنگارنگ

در آمریکای شمالی نیز ویژگی جغرافیایی اصلی این منطقه یعنی رشته کوه راکی و ناهمواری های غرب بیشترین میزان نیروی گرانش را نشان می دهند.

مشاهده میزان نیروی گرانش سیاره زمین در نقشه‌هایی رنگارنگ

آفریقا دارای نقشه پیچیده‌تری است. نیروی گرانش بیشتر در جنوب، شمال و غرب قابل مشاهده است و ترکیبی از گرانش زیاد و کم در شرق و بخش مرکزی دیده می شود.

مشاهده میزان نیروی گرانش سیاره زمین در نقشه‌هایی رنگارنگ

نقشه آسیا تا حدودی ناقص است اما نیروی گرانش قوی به ویژه در منطقه رشته کوه هیمالیا به طور آشکار قابل مشاهده است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :