تبریزمن، مسافران در پرواز دیروز تهران – تبریز قشم ایر بخاطر کار نکردن سیستم تهویه هواپیما مشکل تنفسی پیدا کردند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :