به گزارش تبریزمن، پزشک تیم تراکتورسازی در گفتگو با تبریزمن در خصوص مصدومیت احمد عبدالله زاده گفت: این بازیکن در برخوردی جزئی با بازیکنان از ناحیه مچ پا دچار مصدومیت جزئی شد و با توجه به ورمی که داشت یخ درمانی را آغاز کردیم ولی به بازی استقلال خواهد رسید.

وی در خصوص مصدومیت دیگر بازیکنان تراکتورسازی اظهار داشت: به جز سینا عشوری مصدوم آنچنانی نداریم. هستند بازیکنانی که در بین تمرین با یکدیگر برخورد کرده و مصدومیت جزئی پیدا می کنند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :