رحیم شهرتی فر با اشاره به ضرورت ادغام سازمان های شهرداری تبریز گفت: مصوبه ادغام سازمان‌های شهرداری تبریز از طرف وزارت کشور ابلاغ شده و این مصوبه لازم الاجراء است و باید اجرا شود.

به گزارش تبریزمن به نقل از ایرنا، رحیم شهرتی فر در خصوص چارت جدید شهرداری تبریز و اینکه چند سازمان مختلف این شهرداری باهم ادغام می شوند، افزود: اواخر سال گذشته مصوبه این ادغام و چارت جدید شهرداری توسط وزارت کشور ابلاغ شده و باید اجرای این مصوبه شروع شود.

وی سپس گفت: البته شهرداری تبریز به تازگی اعلام کرده که این ادغام درحال اجرا شدن است و ما منتظر این ادغام هستیم.

شهرتی فر ادامه داد: بودجه شهرداری تبریز برای سال ۹۵ نیز بر اساس این ساختار جدید تصویب شده است.

فرماندار تبریز سپس با تاکید بر اینکه این مصوبه توسط وزارت کشور به ما اعلام شده است، ادامه داد: شهرداری تبریز موظف به اجرای این ادغام است چراکه قانون این اجازه را به آنها داده است و وزارت کشور نیز این موضوع را مصوب و ابلاغ کرده است .

وی همچنین ادامه داد: بعداز ادغام بودجه های سازمان های قبلی تجمیع می شوند و تحت نظارت و مدیریت یک سازمان مشخص درمی آید که می تواند نتایج خوبی برای آینده شهر داشته باشد.

شهرتی فر در خصوص روند این ادغام ها و زمان آن گفت: شهرداری این ادغام را شروع کرده و البته باید به آنها نیز فرصت داد چراکه این فرآیند یک شبه نمی تواند انجام شود و باید زمان داده شود تا نیروی انسانی و پرسنل جابه جا شوند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :