به گزارش تبریزمنف با توجه به هماهنگی های صورت گرفته قرار است بخشی از مطالبات آبی پوشان تا قبل از بازی با تراکتور سازی در جام حذفی پرداخت شود .آبی پوشان ۳۰ تا ۴۵ درصد مبلغ قرارداد خود را دریافت خواهند کرد .

بهرام افشارزاده در این خصوص گفت : با توجه به تعهد مالی شیرازی حامی مالی باشگاه و سبک دست از همین رو قرار است از سوی حامی مالی باشگاه چند دستگاه ماشین به ارزش ۵۰ تا ۶۰ میلیون در اختیار باشگاه به جای بدهی قرار بگیرد و قرار است بخشی از مطالبات بازیکنان را تا قبل از بازی با تراکتور سازی پرداخت کنیم .

ًبنابراین طبق مقررات خاص ماشین ها به جای مطالبات بازیکنان در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :