شورای اسلامی شهر تبریز به لایحه دو فوریتی شهرداری تبریز در خصوص معافیت از پرداخت تمامی هزینه های کفن و دفن متوفیان حادثه دلخراش قطار تبریز – مشهد رای مثبت داد.

به گزارش تبریزمن، اعضای شورای اسلامی شهر تبریز در جلسه امروز صبح شورا با طرح دو فوریتی شهرداری تبریز در خصوص معافیت از پرداخت هزینه های کفن و دفن متوفیان حادثه دلخراش تبریز مشهد موافقت کردند.

جلسه امروز صبح شورای اسلامی شهر تبریز در حالی برگزار شد که در این جلسه علیرضا باغبان به عنوان سخنران پیش از دستور به ایراد سخنرانی پرداخت.

در این جلسه همچنین نامه فرمانداری تبریزدر خصوص تعددی از مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز قرائت گردید.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :