طی حکمی از سوی شهرداری تبریز معاون اداری و مالی و سرپرست معانت عمرانی شهرداری تبریز منصوب شد.

به گزارش تبریزمن، دکتر نجفی طی حکمی « دکتر مظفر سلیمانی» را به عنوان معاون اداری و مالی شهردار تبریز منصوب کرد. سلیمانی، پیش از این مدیر کل اداره امور مالی و ذیحسابی شهرداری تبریز بوده است.

همچنین شهردار تبریز در حکم دیگری، «بهروز قاسمی» را به عنوان سرپرست معانت عمرانی شهرداری تبریز منصوب کرد.

دکتر نجفی، در احکام صادر شده، حوزه‌های «اداری و مالی» و «عمرانی» را دو مجموعه حساس و هدایت‌کننده خوانده و بر لزوم بهره‌گیری از تجارب ارزشمند در پیگیری اهداف توسعه‌محور شهر تاکید کرده است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :