وقتی به نشستن سر کلاس فکر می کنید چه چیزی به ذهنتان می آید؟

به گزارش تبریزمن،معلم، کتاب درسی، تخته سیاه و … . خب با معلم تایوانی «چوآن بن چانگ» کتاب های درسی را فراموش کنید، او خودش کتاب درسی شماست! او شاهکارهای آموزشی شگفت انگیزی با گچ روی تخته سیاه می کشد، درحالیکه بیشتر معلم ها نمی توانند یک خط راست بکشند! آموزش واقعا بهتر خواهد شد اگر هر معلمی بتواند مثل او نقاشی کند!


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :