شخصی مدت هفت شب در مهمانخانه ای منزل می کند و چون پول نقد برای پرداخت کرایه هتل را ندارد، قرار می گذارد از هفت حلقه بهم پیوسته طلا که به همراه دارد ، هر شب یکی از آنها را به جای کرایه به هتلدار بپردازد اما می خواهد بیش از یک بار آن حلقه ها را از هم نگسلد.

به گزارش تبریزمن، سوال: چطور چنین چیزی ممکن است؟

راهنمایی: مثلا شب اول حلقه ها را از وسط باز می کند و یکی را در آورده و به هتلدار می دهد و ۲ تکه ی به هم پیوسته برایش می ماند.

شب های بعدی باید هر شب یکی به حلقه هایی که داده اضافه کند بدون این که روی آن دو تکه تغییری ایجاد کند.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

پاسخ معمای جالب کرایه هتل:

شب اول حلقه سوم را در می آورد و به هتلدار می دهد.حلقه های به هم پیوسته ۲ تایی و ۴ تایی برایش باقی می ماند.

شب دوم ۲ حلقه را می دهد و یک حلقه را پس می گیرد.

شب سوم دوباره یک حلقه را هم می دهد.

شب چهارم ۴ حلقه را می دهد و بقیه را پس می گیرد.

شب پنجم یک حلقه را دوباره می دهد.

شب ششم ۲ حلقه را هم می دهد ولی یک حلقه را پس می گیرد.

شب هفتم یک حلقه را دوباره می دهد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :