مدیر کل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی گفت: اجساد و بافت های ارجاعی به پزشکی قانونی تعیین تکلیف شده اند و در خصوص صدور گواهی فوت و مجوز دفن برای اجساد مفقودی، مقامات قضایی درگیر در پرونده، اقدام خواهند کرد.

به گزارش تبریزمن، بهرام صمدی راد گفت: از ۴۸ بافت و جسد ارجاعی به این مرکز ۴۳ جسد تعیین هویت شدند و فقط پنج جسد مفقودی اعلام شد.

وی افزود: در خصوص این پنج نفر مفقودی نه ارجاعی جسد داشتیم و نه حتی ارجاعی بافت، لذا باید در خصوص صدور برگ فوت مقام دادستانی اقدام کند.

وی گفت: مراتب در اختیار دستگاه قضا قرار گرفته و روال اداری مجوز فوت و گواهی دفن برای این پنج مفقودی از طریق دستگاه قضا انجام خواهد شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :